‹ Terug naar home

Algemene Voorwaarden Cursusinschrijving

 

Inschrijven

 • Inschrijven voor een cursus kan enkel via de website via de Cursus aanmelding. Als inschrijven niet lukt, mail ons op info@wonderboom.nl.
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. Voor zowel een goede communicatie als voor de veiligheid van de deelnemer in geval van nood hebben we alle gegevens nodig. De gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Inschrijven voor een gedeelte van een cursus is in overleg alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
 • Met de inschrijving onderteken je dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals ze op deze pagina’s staan.

 

Wees op tijd!

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is het raadzaam om je zo snel mogelijk in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

Bevestiging via e-mail

Na de zomervakantie krijg je per e-mail een bevestiging van de definitieve inschrijving. Op deze bevestiging staat alle informatie die je nodig hebt voor de cursus, zoals de tijd en de locatie. Bewaar deze e-mail dus goed! Als er veranderingen zijn of als een cursus niet doorgaat, krijg je hiervan tijdig bericht. In alle andere gevallen verwachten we je op de eerste cursusbijeenkomst

 

Prijzen en betalen

 • De prijzen van de cursussen staan bij de cursusomschrijvingen. Binnen 4 weken na aanvang van de cursus krijg je via e-mail de nota voor de betaling, met op de nota de betalingstermijn.
 • Betalen van het cursusgeld  kan door het overmaken van het bedrag naar bankrekeningnummer NL49 RABO 031 824 6376 tnv Jeugdtheaterschool Wonderboom te Winsum, onder vermelding van de naam van de cursist en van de cursus.
 • Betaling in termijnen is alleen mogelijk na overleg met de penningmeester van Jeugdtheaterschool Wonderboom, via info@wonderboom.nl.
 • Voor inwoners van de gemeenten waarin wij actief zijn, zijn er mogelijkheden voor een vergoeding van het cursusgeld. Kijk voor meer informatie op de website van jouw gemeente, of neem telefonisch contact met jouw gemeente op.

 

Opzeggen en restitutie Theatercursussen

We gaan ervan uit dat je je weloverwogen opgeeft voor een theatercursus. Toch kunnen bijzondere of onverwachte omstandigheden reden tot opzegging zijn. De regeling is dan als volgt:

 • De eerste les van een cursus zien wij als proefles. Naar aanleiding daarvan kun je binnen een week nog opzeggen
 • Een week na de 1e les van de cursus is de aanmelding definitief, indien na deze periode wordt opgezegd, wordt er geen restitutie op het cursusgeld gegeven
 • De opzegging geschiedt schriftelijk per post of per e-mail (post naar: Jeugdtheaterschool Wonderboom, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum, e-mail naar: info@wonderboom.nl). De datum op het poststempel geldt als datum van opzegging.

 

Annuleringen en wijzigingen

Stichting Wonderboom heeft het recht om:

 • Een cursus te annuleren wegens onvoldoende belangstelling
 • Noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen
 • Andere docenten in te schakelen dan diegenen die in de bevestiging van de inschrijving of op de website staan.

 

Uitval van lessen

 • Bij afwezigheid van een docent zorgt Jeugdtheaterschool Wonderboom voor een vervangende docent, of besluit dat de uitgevallen les op een later tijdstip wordt ingehaald.
 • Als je als cursist een les niet kunt komen, geef dit dan tijdig door aan de docent. In de e-mail met informatie over de cursus zullen de contactgegevens staan. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

 

Aansprakelijkheid

Jeugdtheaterschool Wonderboom is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de cursuslocaties. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Jeugdtheaterschool Wonderboom is het Nederlands recht van toepassing.

 

Gebruik foto’s en filmbeelden

Jeugdtheaterschool Wonderboom behoudt het recht foto’s en filmbeelden te gebruiken voor promotie van zijn theateractiviteiten. Beeldmateriaal is een sterk medium om nieuwe leden aan te trekken voor onze activiteiten. De namen van de deelnemers worden niet genoemd, en het beeldmateriaal wordt niet gedeeld met externen. Daarnaast heeft jeugdtheaterschool Wonderboom een goed bekeken website. Hierop plaatsen wij foto’s en filmpjes van de voorstellingen en soms van cursussen. Dit doen we om te laten zien wat Wonderboom allemaal doet. Maar wij denken ook dat het leuk is voor ouders en kinderen. Wederom wordt de naam niet genoemd.

Als u bezwaar hebt tegen het feit dat een afbeelding van uw kind gebruikt wordt als promotiemateriaal of op de site terecht komt, dan verzoeken we u dit via-email te melden bij info@wonderboom.nl. Indien wij van ouders/verzorgers niets vernemen, gaan we ervan uit dat ouders geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s en beeldmateriaal.

 

Klachten

Heb je opmerkingen of suggesties, ben je niet tevreden over een cursus of wil je een klacht indienen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@wonderboom.nl of een brief te sturen naar Jeugdtheaterschool Wonderboom, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum. Deze zullen wij dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.