Theaterschool Wonderboom

Vanaf 1 juni weer groepslessen mogelijk!

STAND VAN ZAKEN: vanaf 1 juni mogen we weer met groepen werken. Tot die tijd verzorgen onze docenten nog online lessen.

De geldende maatregelen (handen wassen, 1,5 meter afstand) blijven belangrijk! 

MET ALLE GROEPEN WILLEN WE VOOR DE ZOMERVAKANTIE NOG EEN KEER BIJ ELKAAR KOMEN VOOR EEN LEUKE GEZAMENLIJKE AFSLUITING!

DAAROVER HOREN JULLIE BINNENKORT MEER VAN JULLIE DOCENTEN Helma, Marisa, Anniek en Sarah!

ALLE PRODUCTIES die in mei/juni a.s. zouden plaatsvinden zijn verplaatst naar eind november/begin december dit jaar. Na de zomervakantie worden de repetities weer opgepakt, afhankelijk van de Corona-situatie van dat moment.

In de periode januari t/m juni 2021 kun je dan een keuzeprogramma volgen, waarbij je je kunt verdiepen in een bepaald thema of een bepaalde speelstijl. Hierover worden jullie tijdig geïnformeerd.

Intussen hopen we dat het jullie allemaal goed gaat en dat iedereen goed gezond is! 

Namens alle Wonderboom-docenten,

Hans Elbersen,

Coördinator Theaterschool Wonderboom

 

ALGEMENE INFORMATIE

Theaterschool Wonderboom brengt al ruim 15 jaar theater naar het Hoogeland en omstreken. Van Winsum tot Uithuizen, van Bedum tot Zoutkamp, bij Wonderboom kun je het podium op stappen en ontdekken wat er te ontdekken valt. Vanaf seizoen 2019/'20 is Wonderboom er niet alleen meer voor kinderen en jongeren. Ook voor volwassenen biedt Wonderboom vanaf nu theatercursussen, te beginnen met twee blokken imrovisatietheater: 'Samen de Vloer op!'

Wonderboom is dan ook gegroeid, van Jeugdtheaterschool naar Theaterschool, en de succesvolle samenwerking met Muziekschool Hunsingo wordt voortgezet en heeft de toekomst!

Het gezamenlijk motto dit jaar is: "Geef je talent de ruimte!" 

Dit nieuwe seizoen ziet het programma van Wonderboom er een beetje anders uit dan voorgaande jaren.

De groepen K1 t/m K3 en J1 t/m J3 zijn vervangen door leeftijdsgroepen.

Voor kinderen van 8-12 jaar zijn er theaterlessen, voor jongeren vanaf 13 jaar is er een Theater Productiegroep, die werkt aan een theatervoorstelling en er is een Musical Productiegroep 8 -15 jaar, die een muscialvoorstelling maakt.

Het aantal lessen per cursus is uitgebereid t.o.v eerdere jaren van 20 weken per schooljaar naar 24 weken voor de kindergroep 8 -12 jaar en 25 resp. 30 weken voor de productiegroepen (zie het aanbod per cursus). Voor de musicalgroep geldt dat les wordt gegeven door docenten in drie theaterdisciplines: spel, zang en dans. De tarieven zijn hierop aangepast. 

Voor volwassen is er zowel in het najaar 2019 als voorjaar 2020 een cursus improvisatietheater

Kijk snel onder de knoppen voor alle informatie!

NB. Naast het reguliere lesaanbod verzorgt Wonderboom ook theater op maat voor scholen en de begeleiding van schoolmusicals en voorstellingen.

 

 

Aanmelden

Agenda en reserveringen

Er zijn op dit moment geen voorstellingen.

Nieuws

Blog 23 032020

Plan cultuurcentra Hogeland

Ambitieus plan voor nieuwe cultuurcentra in Het Hogeland

Blog 01 072019

De inschrijving is geopend!

De inschrijving is geopend!

Blog 01 072019

Samenwerking Wonderboom en Hunsingo

Samenwerking Theaterschool Wonderboom en Muziekschool Hunsingo

Blog

Nieuwsarchief

Bekijk het volledige nieuwsarchief

Ons team

Fundament

Jeugdtheaterschool Wonderboom is in Noord Groningen het podium waar kinderen en jongeren met plezier werken aan verrijking en verwondering door actief mee te doen aan theateractiviteiten.

Jeugdtheaterschool Wonderboom geeft kinderen en jongeren de gelegenheid om kennis te maken met theater, om hun leven te verrijken met creativiteit. Wonderboom biedt hen een plek waar zij onder leiding van vakkundige theaterdocenten in een veilige en inspirerende omgeving hun creativiteit leren te gebruiken om met elkaar theater te maken.

De basisprincipes van het theater maken worden onderwezen op een niveau dat aansluit bij de leeftijd en de ontwikkeling van de deelnemers.

Essentieel onderdeel van de theatervorming is het optreden voor publiek. Elke cursus wordt afgesloten met een presentatie, waarbij de vorm varieert van een kleine presentatie voor ouders en bekenden tot een grote voorstelling met volledige P.R. en publiek van buitenaf.

Voorstellingen worden samen met de jonge spelers gemaakt en behandelen thema’s die er voor hen toe doen. Artistiek startpunt is de belevingswereld van de kinderen en jongeren zelf.

Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te kunnen bereiken, hanteert Wonderboom een lage drempel. Iedereen kan meedoen.

Jeugdtheaterschool Wonderboom is onlosmakelijk verbonden met de plattelandsstructuur van Noord-Groningen. Om zoveel mogelijk deelnemers te kunnen bereiken, zoekt Wonderboom hen op. Er worden cursussen gegeven in verschillende dorpen. Voorstellingen worden verspreid in de hele regio gespeeld en gelden (nog steeds) als een belangrijk speerpunt om ook niet deelnemende kinderen en jongeren kennis te laten maken met en mee te laten genieten van theater.

Jeugdtheaterschool Wonderboom kan niet zonder haar vrijwilligers. Niet alleen voor de producties van K3 en J3, maar ook voor andere han- en spandiensten, zoals helpen op speciale dagen.

Ook in ons bestuur hebben wij enthousiaste betrokken mensen nodig die ons willen helpen en meedenken om Jeugdtheaterschool Wonderboom sterk in het Hoogeland te laten staan. Help ons mee!

Wij denken aan ouders, opa's, oma's,  tantes, oom, oud-leerlingen, en misschien zelfs je buurman of buurvrouw. Die mensen die graag willen helpen zodat de kinderen en jongeren lekker toneel kunnenspelen. Als jij, of anderen interesse hebben om dit seizoen te helpen, laat dat dan weten via info@wonderboom.nl. Dan nemen wij contact met je op!

Voor haar financiering is Wonderboom afhankelijk van cursusgelden en de recettes van de voorstellingen. Daarnaast ontvangt zij subsidie van een aantal gemeenten in de provincie en incidentele sponsorgelden van bedrijven en instellingen. Dit geld is echter niet toereikend om de kwaliteit hoog te houden en de culturele activiteiten voor de jeugd in de regio verder uit te bouwen. De jaarlijkse producties, waarmee de oudere leerlingen hun cursusjaar afsluiten kosten veel geld. Wonderboom zoekt daarom Vrienden en Sponsoren, die de Jeugdtheaterschool een warm hart toedragen en hun financiële steentje willen bijdragen.

 

Wilt u ook Sponsor van Wonderboom worden?

Fijn! Neem contact met ons op via info@wonderboom.nl over de mogelijkheden. Als tegenprestatie kunnen wij uw bedrijf noemen op onze posters, flyers, programmaboekjes en uiteraard op de website. Ook zijn er mogelijkheden in het fifty-fifty principe; van het bedrag wat u sponsort kunt u de helft inzetten om bij ons workshops of lessen in te kopen, de andere helft is pure sponsoring. Zo wordt gelijk duidelijk voor uw medewerkers wat de sponsoring inhoudt.

Wonderboom heeft een ANBI erkenning.

 

Wilt u ook Vriend van Wonderboom worden?

Dat kan al vanaf € 10,- per jaar, maar andere ‘vriendschappen’ zijn natuurlijk ook mogelijk.

Hieronder kunt u aangeven wat u jaarlijks als vriend wilt bijdragen en mocht u een ander bedrag willen bijdragen, dan kunt u dat bij "opmerkingen" schrijven.

Wonderboom heeft een ANBI erkenning. Uw bijdrage is dus fiscaal aftrekbaar. Na de afschrijving heeft u 35 werkdagen de tijd om uw bijdrage terug te boeken. U kunt zich hieronder aanmelden via internet, of u kunt het aanmeldformulier afdrukken, invullen en opsturen naar Jeugdtheaterschool Wonderboom, Antwoordnummer 9, 9950 VB Winsum.

Voor particulieren

Alleen invullen indien van toepassing


Typ de bovenstaande code over in dit veld. Dit helpt ons geautomatiseerde spamberichten tegen te gaan.

 

Mededeling

De Stichting Vrienden van Wonderboom heeft opgehouden te bestaan.

In de nabije toekomst, wanneer een fusie tussen Theaterschool Wonderboom, Muziekschool Hunsingo en Muziekschool Noordakkoord een feit is, wordt er mogelijk een nieuwe donatiemogelijkheid gecreëerd.

Wij danken iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen van harte voor hun donaties!

Bestuur Theaterschool Wonderboom

 

 

Neem contact op

Per 1 januari 2020 gaat Wonderboom fuseren met Muziekschool Hunsingo. Maar sinds januari 2019 voert Hunsingo de administratie van Wonderboom.

De zakelijke en artistieke leiding berusten bij de coördinator van Hunsingo, die ook optreddt als coördindator voor de lessen en vorstellingen van Wonderboom.

Wij zijn bereikbaar via info@wonderboom.nl
Of je kan bellen naar 050 301 77 60 (Hunsingo).

Onze mails komen niet aan? Kijk dan even in uw spam-folder, de ongewenste e-mail.

Vakantie
Theaterschool Wonderboom is de zomervakantie 2019 gesloten van 21 juli tot en met 2 september.

Inschrijven tijdens de zomervakantie
Als je je in de zomervakantie aanmeldt voor een cursus, dan hoor je zsm van ons in het nieuwe seizoen. Dit jaar krijg je na je aanmelding helaas geen automatische reply met het overzicht van je inschrijving ivm computerproblemen. Maar wees gerust, als je je inschrijft en je ziet dan de pagina met ‘verzonden inschrijving’ verschijnen dan betekend dat dat wij hem gekregen hebben, en is je inschrijving bevestigd.
Vanaf 3 september krijg je verder bericht over je inschrijving en extra informatie over de cursus waarvoor je je hebt aangemeld. Mocht je onverhoopt niks van ons horen, mail of bel dan in de week van 10 september en kom gewoon opdagen op de eerste les van de cursus die je graag wilt volgen. Onze verwachting is dat in alle cursussen genoeg ruimte is.

Contactinformatie

De Blauwe Schuit

Warfstraat 1,
9551 BS Winsum