Jeugdtheaterschool Wonderboom

Muziekschool Hunsingo en Jeugdtheaterschool Wonderboom gaan samen verder!

Binnenkort hoort u meer over onze plannen.

Klik op het logo van muziekschool Hunsingo om meer over Hunsingo te weten te komen!

 -------------------------

Jeugdtheaterschool Wonderboom

Theater inspireert. Theater verbindt. Theater groeit. En theater is ook simpelweg hartstikke tof!

Jeugdtheaterschool Wonderboom brengt al ruim 15 jaar theater naar het Hoogeland en omstreken. Van Winsum tot Uithuizen, van Bedum tot Zoutkamp, bij ons kan je het podium opstappen en ontdekken wat er te ontdekken valt. Via onze cursussen, of via opdrachten op de diverse scholen in de omgeving.

Theater inspireert
Wie wil je zijn? De koning? Sneeuwwitje? De oude mevrouw op de hoek? Tijdens onze lessen stimuleren we jouw creativiteit. Verder kijken dan wat je al gewend was. Verder kijken dan je misschien durfde. Jouw fantasie en die van de anderen is de basis voor ons werk. Jullie creativiteit is ons startpunt.

Theater verbindt
Het Hoogeland raakt versnipperd. Maar dat vinden wij van niet. Want we gaan de provincie in voor onze cursussen en projecten. En we zorgen ervoor dat we op centrale plaatsen zitten zodat ook wij te bereiken zijn vanuit alle windstreken. Een mooie manier om contact met elkaar te maken en te houden.

Theater groeit
Theater laat jou groeien. Veel theatervaardigheden zijn eigenlijk ook sociale vaardigheden. Samenwerken, vertrouwen op jezelf en op de ander, jezelf presenteren, trots zijn op je zelf; noem maar op. Hoeveel verlegen kinderen wel niet staan te schitteren op het podium! Iedereen mag meedoen; samen een voorstelling maken met een respectvolle omgang naar elkaar. Want wij willen dat iedereen de kans heeft om zichzelf te ontdekken en te laten groeien.

Simpelweg hartstikke tof
Plezier en veiligheid staan hoog in het vaandel. Plezier zorgt voor ontspanning en dat komt de creativiteit en samenwerking alleen maar ten goede. Veiligheid zorgt ervoor dat je dingen kan uitproberen die je anders niet zou durven. Ja, die stoere jongen willen we allemaal wel zijn... maar eigenlijk wil ik die gekke professor wel eens uitproberen... Doen!

Aanmelden

Agenda en reserveringen

Er zijn op dit moment geen voorstellingen.

Nieuws

Blog 21 032019

De Muur staat! Reserveer nu!

Kijk in onze agenda voor de kindervoorstelling 'De Muur', die speelt op 13 en 14 april 2019.

Blog 03 072018

U kunt reserveren!

Onze musical 'Lang en Gelukkig' speelt 6 & 7 juli! U kunt reserveren!

Blog 18 012018

U kunt reserveren!

De jongerenvoorstelling 'Genoeg...' speelt 10 & 17 februari. U kunt reserveren!

Blog

Nieuwsarchief

Bekijk het volledige nieuwsarchief

Ons team

Fundament

Jeugdtheaterschool Wonderboom is in Noord Groningen het podium waar kinderen en jongeren met plezier werken aan verrijking en verwondering door actief mee te doen aan theateractiviteiten.

Jeugdtheaterschool Wonderboom geeft kinderen en jongeren de gelegenheid om kennis te maken met theater, om hun leven te verrijken met creativiteit. Wonderboom biedt hen een plek waar zij onder leiding van vakkundige theaterdocenten in een veilige en inspirerende omgeving hun creativiteit leren te gebruiken om met elkaar theater te maken.

De basisprincipes van het theater maken worden onderwezen op een niveau dat aansluit bij de leeftijd en de ontwikkeling van de deelnemers.

Essentieel onderdeel van de theatervorming is het optreden voor publiek. Elke cursus wordt afgesloten met een presentatie, waarbij de vorm varieert van een kleine presentatie voor ouders en bekenden tot een grote voorstelling met volledige P.R. en publiek van buitenaf.

Voorstellingen worden samen met de jonge spelers gemaakt en behandelen thema’s die er voor hen toe doen. Artistiek startpunt is de belevingswereld van de kinderen en jongeren zelf.

Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te kunnen bereiken, hanteert Wonderboom een lage drempel. Iedereen kan meedoen.

Jeugdtheaterschool Wonderboom is onlosmakelijk verbonden met de plattelandsstructuur van Noord-Groningen. Om zoveel mogelijk deelnemers te kunnen bereiken, zoekt Wonderboom hen op. Er worden cursussen gegeven in verschillende dorpen. Voorstellingen worden verspreid in de hele regio gespeeld en gelden (nog steeds) als een belangrijk speerpunt om ook niet deelnemende kinderen en jongeren kennis te laten maken met en mee te laten genieten van theater.

Jeugdtheaterschool Wonderboom kan niet zonder haar vrijwilligers. Niet alleen voor de producties van K3 en J3, maar ook voor andere han- en spandiensten, zoals helpen op speciale dagen.

Ook in ons bestuur hebben wij enthousiaste betrokken mensen nodig die ons willen helpen en meedenken om Jeugdtheaterschool Wonderboom sterk in het Hoogeland te laten staan. Help ons mee!

Wij denken aan ouders, opa's, oma's,  tantes, oom, oud-leerlingen, en misschien zelfs je buurman of buurvrouw. Die mensen die graag willen helpen zodat de kinderen en jongeren lekker toneel kunnenspelen. Als jij, of anderen interesse hebben om dit seizoen te helpen, laat dat dan weten via info@wonderboom.nl. Dan nemen wij contact met je op!

Voor haar financiering is Wonderboom afhankelijk van cursusgelden en de recettes van de voorstellingen. Daarnaast ontvangt zij subsidie van een aantal gemeenten in de provincie en incidentele sponsorgelden van bedrijven en instellingen. Dit geld is echter niet toereikend om de kwaliteit hoog te houden en de culturele activiteiten voor de jeugd in de regio verder uit te bouwen. De jaarlijkse producties, waarmee de oudere leerlingen hun cursusjaar afsluiten kosten veel geld. Wonderboom zoekt daarom Vrienden en Sponsoren, die de Jeugdtheaterschool een warm hart toedragen en hun financiële steentje willen bijdragen.

 

Wilt u ook Sponsor van Wonderboom worden?

Fijn! Neem contact met ons op via info@wonderboom.nl over de mogelijkheden. Als tegenprestatie kunnen wij uw bedrijf noemen op onze posters, flyers, programmaboekjes en uiteraard op de website. Ook zijn er mogelijkheden in het fifty-fifty principe; van het bedrag wat u sponsort kunt u de helft inzetten om bij ons workshops of lessen in te kopen, de andere helft is pure sponsoring. Zo wordt gelijk duidelijk voor uw medewerkers wat de sponsoring inhoudt.

Wonderboom heeft een ANBI erkenning.

 

Wilt u ook Vriend van Wonderboom worden?

Dat kan al vanaf € 10,- per jaar, maar andere ‘vriendschappen’ zijn natuurlijk ook mogelijk.

Hieronder kunt u aangeven wat u jaarlijks als vriend wilt bijdragen en mocht u een ander bedrag willen bijdragen, dan kunt u dat bij "opmerkingen" schrijven.

Wonderboom heeft een ANBI erkenning. Uw bijdrage is dus fiscaal aftrekbaar. Na de afschrijving heeft u 35 werkdagen de tijd om uw bijdrage terug te boeken. U kunt zich hieronder aanmelden via internet, of u kunt het aanmeldformulier afdrukken, invullen en opsturen naar Jeugdtheaterschool Wonderboom, Antwoordnummer 9, 9950 VB Winsum.

Voor particulieren

Alleen invullen indien van toepassing


Typ de bovenstaande code over in dit veld. Dit helpt ons geautomatiseerde spamberichten tegen te gaan.

Donaties aan de Vrienden van Wonderboom zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat de Vrienden een Algemeen Nut Beogende Instelling is, een zogenaamde ANBI. Vanaf 1 maart 2014 moeten we verplicht een aantal gegevens op internet publiceren, zodat donateurs kunnen nagaan of de Stichting valide is en waar hun donaties aan zijn besteed. Hieronder staan deze gegevens voor Stichting Vrienden van Wonderboom.

 

Stichting Vrienden van Wonderboom,

KvK 01158063
Warfstraat 1, 9951 BS Winsum

De stichting heeft ten doel de werving van sponsorgelden en andere financiële middelen, alsmede andersoortige ondersteuning, zoals public-relations, expertise, faciliteiten en dergelijke, ten behoeve van de stichting: Stichting Wonderboom, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02071639. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers:

H.J.C. Zwetsloot, voorzitter
T.A. Miljoen, penningmeester
E. Breuker, lid

Neem contact op

Per 1 januari 2019 gaat Wonderboom fuseren met Muziekschool Hunsingo. Maar vanaf juli 2018 ondersteund Hunsingo ons al in bepaalde zaken; oa helpen ze met de mail en de telefoon.

Wij zijn bereikbaar via info@wonderboom.nl
Of je kan bellen naar 050 301 77 60 (Hunsingo).

Onze mails komen niet aan? Kijk dan even in uw spam-folder, de ongewenste e-mail.

Vakantie
Jeugdtheaterschool Wonderboom is de zomervakantie op vakantie van 21 juli tot en met 2 september.

Inschrijven tijdens de zomervakantie
Als je je in de zomervakantie aanmeldt voor een cursus, dan hoor je zsm van ons in het nieuwe seizoen. Dit jaar krijg je na je aanmelding helaas geen automatische reply met het overzicht van je inschrijving ivm computerproblemen. Maar wees gerust, als je je inschrijft en je ziet dan de pagina met ‘verzonden inschrijving’ verschijnen dan betekend dat dat wij hem gekregen hebben, en is je inschrijving bevestigd.
Vanaf 3 september krijg je verder bericht over je inschrijving en extra informatie over de cursus waarvoor je je hebt aangemeld. Mocht je onverhoopt niks van ons horen, mail of bel dan in de week van 10 september en kom gewoon opdagen op de eerste les van de cursus die je graag wilt volgen. Onze verwachting is dat in alle cursussen genoeg ruimte is.

Contactinformatie

De Blauwe Schuit

Warfstraat 1,
9551 BS Winsum